Forum

Ons forum is bedoeld voor mensen die belangstelling hebben in luitmuziek en om dieper in te gaan op o.a. de ideeën die in de artikels van André Nieuwlaat worden voorgesteld.

Het is de bedoeling een opbouwende discussie te creëren. Alle input is welkom en een moderator zal erover waken dat dit een interessant middel wordt om korter op de bal te kunnen spelen.

De afstand in tijd tussen de publicatie van onze nieuwsbrieven en het jaarboek is immers te lang om deze mogelijkheid te bieden, vandaar onze keuze voor een forum.

Allemaal van harte welkom.

>> naar het forum