Zevenkorige luit voor beginners

Zevenkorige luit te koop voor beginners. Gekocht in Pro Arte Antwerpen in 1999. Vraagprijs: EUR 550.

contact: jorisbultynck@msn.com