Persoonlijke webpagina van Dr. Godelieve Spiessens

Na beëindiging van haar Grieks-Latijnse humaniora, studeerde zij musicologie en kunstgeschiedenis aan de KULeuven, waar ze in 1962 tot doctor promoveerde op een proefschrift over de Antwerpse luitcomponist Emmanuel Adriaenssen.

Zij was wetenschappelijk medewerker bij het Nationaal Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse Primitieven en in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, mandataris van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en assistent aan de KULeuven. Zij was kunstadviseur, concertmanager en muziekbibliothecaris, muziekrecensent en radioproducer.

Zij is laureaat van de Interuniversitaire wedstrijd en tweemaal laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren & Schone Kunsten. Ze ontving de Prijs Geschiedenis 1976 van de Provincie Antwerpen.

Haar wetenschappelijk onderzoek is vooral gericht op de geschiedenis van de luitmuziek in de Nederlanden en het Antwerpse muziekleven tijdens het Ancien régime. Zij publiceerde tal van bijdragen in binnen- en buitenlandse encyclopedieën en biografische woordenboeken, in tijdschriften, boeken en  tentoonstellingscatalogi. Behalve de twee bloemlezingen met luitmuziek van Adriaenssen en het boek over diens leven en werk, publiceerde zij een bundel 17de-eeuwse klavecimbelmuziek uit de Zuidelijke Nederlanden (Monumenta Flandricae Musicae, 4) en een boek over de 17de-eeuwse Antwerpse kunstschilder Alexander Adriaenssen Emmanuelszoon.

Als erkenning voor haar gezamenlijk oeuvre kreeg ze in 2006 in Antwerpen de provinciale prijs voor geschiedenis en volkskunde.

Op deze webpagina vindt u van haar de nota’s over de Antwerpse stadsbeiaardiers, deel II, 1650-1897 (pdf). Dit is een vervolg op het boek van 1993: De Antwerpse stadsbeiaardiers, dat werd uitgegeven door de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde.

Andere bijdragen van haar hand zijn:

Verder schreef ze een hele reeks artikelen over de Antwerpse luitslagers die u kunt terugvinden op onze website.

In 2009 verscheen van haar hand het boek: Geluit in Antwerpen uitgegeven ter gelegenheid van het eerste internationale Europese Luitfestival in februari 2009 in samenwerking met Amuz en de Belgische Luitacademie.
In 2014 publiceerde ze nog haar magnum opus over de Antwerpse stadsspeellieden (ca. 1411-1794), Antwerpen, Universitas.
Bij diezelfde uitgeverij verscheen in 2018 De Zuidelijke Nederlanden en de luitmuziek (13de-18de eeuw).