Persoonlijke webpagina van Dr. Godelieve Spiessens

Na beëindiging van haar Grieks-Latijnse humaniora, studeerde zij musicologie en kunstgeschiedenis aan de KULeuven, waar ze in 1962 tot doctor promoveerde op een proefschrift over de Antwerpse luitcomponist Emmanuel Adriaenssen.

Zij was wetenschappelijk medewerker bij het Nationaal Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse Primitieven en in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, mandataris van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en assistent aan de KULeuven. Zij was kunstadviseur, concertmanager en muziekbibliothecaris, muziekrecensent en radioproducer.

Zij is laureaat van de Interuniversitaire wedstrijd en tweemaal laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren & Schone Kunsten. Ze ontving de Prijs Geschiedenis 1976 van de Provincie Antwerpen.

Haar wetenschappelijk onderzoek is vooral gericht op de geschiedenis van de luitmuziek in de Nederlanden en het Antwerpse muziekleven tijdens het Ancien régime. Zij publiceerde tal van bijdragen in binnen- en buitenlandse encyclopedieën en biografische woordenboeken, in tijdschriften, boeken en  tentoonstellingscatalogi. Behalve de twee bloemlezingen met luitmuziek van Adriaenssen en het boek over diens leven en werk, publiceerde zij een bundel 17de-eeuwse klavecimbelmuziek uit de Zuidelijke Nederlanden (Monumenta Flandricae Musicae, 4) en een boek over de 17de-eeuwse Antwerpse kunstschilder Alexander Adriaenssen Emmanuelszoon.

Als erkenning voor haar gezamenlijk oeuvre kreeg ze in 2006 in Antwerpen de provinciale prijs voor geschiedenis en volkskunde.

Op deze webpagina vindt u van haar de nota’s over de Antwerpse stadsbeiaardiers, deel II, 1650-1897 (pdf). Dit is een vervolg op het boek van 1993: De Antwerpse stadsbeiaardiers, dat werd uitgegeven door de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde.

Andere bijdragen van haar hand zijn:

Verder schreef ze een hele reeks artikelen over de Antwerpse luitslagers die u kunt terugvinden op onze website.

In 2009 verscheen van haar hand het boek: Geluit in Antwerpen uitgegeven ter gelegenheid van het eerste internationale Europese Luitfestival in februari 2009 in samenwerking met Amuz en de Belgische Luitacademie.
In 2014 publiceerde ze nog haar magnum opus over de Antwerpse stadsspeellieden (ca. 1411-1794), Antwerpen, Universitas.
Bij diezelfde uitgeverij verscheen in 2018 De Zuidelijke Nederlanden en de luitmuziek (13de-18de eeuw).

Herdenking Godelieve Spiessens op 19 mei 2022

Op 19 mei zou Godelieve Spiessens 90 jaar geworden zijn. We grepen deze datum aan om haar te herdenken. We zijn dan ook verheugd dat het Centrum voor Vlaamse Muziek ons op donderdag 19 mei deze gelegenheid bood in de Witte Zaal van de Singel.

Verslag herdenking 19 mei 22

Hoewel Godelieve Spiessens al ruim twee jaren geleden stilletjes deze wereld heeft verlaten, was er toch nog een verdiende belangstelling voor de herdenking, die georganiseerd werd ter gelegenheid van wat haar 90ste verjaardag zou geweest zijn.

Jan De Wilde verwelkomde de collega’s, vrienden en familieleden in de Witte Zaal van De Singel in Antwerpen namens het mee organiserende Studiecentrum voor Vlaamse Muziek.
Deze hadden allemaal een zwaar onweer getrotseerd om er op tijd te geraken, sommigen geraakten slechts op het nippertje ter plaatse.

Aline Hopchet, blokfluit, verving de afwezige An Van Laethem en speelde samen met Patrick Denecker, blokfluit en Piet Stryckers, gamba drie dansen van Joannes De Haze. Deze Antwerpse componist werd door Godelieve Spiessens uit de vergetelheid gehaald dankzij haar intens opzoekingswerk.

Hierna las Greet Schamp een In Memoriam voor, geschreven door Herman Baeten die helaas niet aanwezig kon zijn. Hier werden naast appreciaties over haar bijdragen aan het tijdschrift Musica Antiqua (1983-2000) ook enkele grappige anekdotes verteld die Godelieve typeren.

Het muzikale luikje dat volgde bestond uit luitmuziek van E. Adriaenssen, de componist waar haar doctoraat aan gewijd is. Jo Van Herck en Greet Schamp speelden luit.
Hedwige Back-Schilders getuigde over haar vriendin en collega via een lange opsomming van al haar studies en publicaties.

Aline Hopchet en Patrick Denecker brachten twee stukken op kromhoorns, een instrument dat vaak door de Antwerpse speellieden bespeeld werd.

Mia Awouters liet ons de veelzijdige persoonlijkheid van Godelieve ontdekken, en vertelde ook over haar reizen en andere interesses.

Patrick Denecker vertolkte op zijn blokfluit enkele variaties van J. Van Eyck en het luitduo, Jo en Greet, speelde een vijftal korte Vlaamse liedjes uit het Thysiusmanuscript.

Aline Hopchet vertelde voor de vuist weg over haar twee ontmoetingen met Godelieve die bij haar toch een onuitwisbare indruk hebben gemaakt en die zullen resulteren in de publicatie van haar nieuw boekje. Gebaseerd op Godelieves boek uit 2014 De Antwerpse Speellieden maakte zij een vulgariserende versie waarbij Susato centraal staat. Dit boekje bevat zowel historische achtergrond als praktische speelmuziek voor alle soorten oude blaasinstrumenten als kromhoorn, schalmei, dulciaan, blokfluit enz.

Nadien speelde Aline samen met Greet twee rondes van Susato.

Stef Spiessens, neef van de overledene, gaf ons een inkijk in het leven van zijn tante zoals de familie het ervoer en vertelde over haar jeugd maar ook over de laatste jaren, hoe het steeds moeilijker werd voor haar om zelfstandig te wonen.

Besloten werd met een vrolijk lied ’t Souw een meysken gaen om wyn en Als ick u vinde van H. Waelrant in een zetting van E. Adriaenssen door alle muzikanten samen.

Er werd nog een receptie aangeboden door het SVM waar iedereen nog kon nakaarten en herinneringen uitwisselen.