In the garden of polyphony – Israel Golani

Deze plaat met Franse zestiende-eeuwse muziek voor luit en renaissancegitaar is zeker een mooie aanwinst en bovendien heerlijk rustgevend. De heldere toon valt meteen op, zonder overbodige versieringen. Zeker bij de stukken op renaissancegitaar soms eenvoudig tweestemmig maar die toch een volmaakt gevoel van harmonie geven ondanks de beperking van slechts 4 koren zonder echte bassnaren op dit kleine instrument.

De CD biedt een repertoire dat toch wel de platgetreden paden verlaat. De uitstekend gebalanceerde keuze komt deels uit de edities van Attaingnant en Phalèse en biedt een mooie afwisseling tussen meer contemplatieve stukken en vrolijke branles en basse dances. Daarbij krijgt u naast intavolaties van Albert de Rippe, Adrien Le Roy, Guillaume Morlaye, Jean-Paul Paladin, Julien Belin en Simon Gorlier tevens enkele eigen arrangementen door Golani zelf, bijvoorbeeld van het bekende C’est mon ami van Janequin.

De twee zeskorige luiten die hier bespeeld worden, zijn gebouwd door respectievelijk Martin Shepherd en Alfonso Marin en de vierkorige gitaar naar een model van Belchior Dias eveneens door Marin. Een uitgebreid Engelstalig inlegboekje van maar liefst 56 bladzijden geeft, naast een inleiding door John Griffiths, een verantwoording van zijn keuze door Israel Golani zelf, een interessant artikel over retoriek en muziek in het renaissance luit-repertoire door Tobias Fischer én alle originele teksten van de gebruikte chansons. Golani is van jongsafaan gefascineerd door vocale werken en dit uit zich duidelijk in zijn keuze.

Tijdgenoten van de Vlaamse polyfonisten hebben destijds wellicht automatisch de bijhorende teksten in hun verbeelding gehoord wanneer ze deze bewerkingen voor luit beluisterden. Wij zouden dit experiment ook eens moeten doen.

De opname gebeurde in juni 2020 in de Lutherse kerk van Groningen en het was dankzij een zogenaamde crowdfunding project dat deze CD tot stand kon komen. Meer hierover op: https://www.voordekunst.nl/projecten/12551-in-the-garden-of-polyphony

Dankzij 92 donaties werd een bedrag van € 5.656 ingezameld voor dit project om de kosten te dekken voor de huur van de kerk, de opnames en de post-productiekosten.

Biografie

Israel Golani slaagde cum laude voor zijn studie muziekwetenschappen aan de universiteit van Tel-Aviv en is op zijn 25ste naar Nederland gekomen om luit te studeren (naast barokgitaar en theorbe). Als continuospeler heeft hij al bij veel Europese orkesten zijn diensten bewezen. Hij speelde bijvoorbeeld met het Koninklijk Concertgebouworkest, musicAeterna, B’Rock en het Gabrieli Consort. Israel presenteerde in 2013 zijn eerste album Raclerie Universelle, waarin zijn passie voor zeventiende-eeuwse Franse barokmuziek voor gitaar hoorbaar is.

website: www.israelgolani.com

je kunt deze CD online bestellen via http://solairerecords.com/product/sol1010/