La déclinaison de la femme – Encantar Ensemble

In dit programma staat Margaretha van Oostenrijk (Brussel 1480 ᅵ Mechelen 1530) centraal. Deze vrouw is vanuit de geschiedenis in eerste instantie gekend als landvoogdes van de Nederlanden en hertogin van Savoye, maar ze was ook een vrouw met een heel diep persoonlijk verhaal. Een verhaal dat getekend wordt met de pen van de melancholie.

Margaretha heeft in haar persoonlijk leven heel wat treurnis, droefheid en onvervulde verlangens gekend, het leven heeft haar niet gespaard van tegenslagen.
Karel VIII, de man aan wie ze als jong meisje was uitgehuwelijkt, wijst haar af. Ze huwt daarop met Johan van Castiliᅵ, Spanjes troonopvolger, maar hij bezwijkt vijf maanden later aan tuberculose. Haar tweede echtgenoot Philibert van Savoye overlijdt na drie jaar huwelijk, haar broer en haar vader sterven eveneens op jonge leeftijd. Margaretha moet in korte tijd het verlies van vele dierbaren zien te verwerken. Margaretha heeft bovendien haar moeder nooit goed gekend want deze stierf toen Margaretha pas twee jaar oud was.

De bronnen die getuigen van Margaretha’s melancholie zijn enerzijds haar eigen gedichten en anderzijds de liedboeken die aan haar zijn opgedragen of haar zijn geschonken bij bepaalde gelegenheden. In deze liedboeken is haar passie voor het treuren heel sterk aanwezig.