Miguel Yisrael – The Court of Bayreuth

Miguel speelt zeer sensitief en met veel gevoel voor stijl. Interessante informatie in het engels- en franstalig inlegboekje.

Hof van Frederik de Grote in Potsdam werd een recreatie in Duitsland van Versailles – Frederik hield van alle dingen Frans. Hij heeft ook de ingevoerde barok luit, een instrument dat werd opgericht in Frankrijk. Frederik was een begenadigd fluitist, en werkzaam Johann Joseph Quantz zijn hof als componist en leraar.

Ondertussen, Prinses Wilhemine, de zuster van Frederik, was een begaafd luitist en leerling van de grote Silvius Weiss. Zij en zij en haar man de markgraaf van Bayreuth, is een kleine schaal Versaille van hun eigen in de kleine noorden Baverian stad. Ze bouwden een heerlijke opera in de stad die nog steeds bestaat. Wilhelmina werkzaam zowel Adam Falckhagen (1697-1754) en Joachim Bernhard Hagen (1720-87), de laatste is de pupil van het eerste. Hagen was werkzaam in Bayreuth de eerste plaats als violist na studies met Geminiani, maar zijn vele luit concerti en sonates werden samengesteld voor Bayreuth. Pas in de jaren 1870 en de komst van Richard Wagner zou dit normaliter slaperig stadje terug te keren naar een van de centra van het muzikale leven in Duitsland. 

De derde componist op deze cd is Scheidler Christian Gottlieb (1752-1815), een van de laatste grote Duitse lutenists. Hoewel dit niet in verband met Bayreuth, zijn werk 12 Variaties op een thema van Mozart geeft de laatst bekende werken geschreven voor de luit, en daarom wel zo geschikt is keuze om dit programma van de Duitse klassieke muziek luit einde.  Fascinerend en weinig bekend luit repertoire uit de 18e eeuw in Duitsland.

Greet Schamp