O penosa lontananza – Scherzi Musicale

Scherzi Musicali verkent voor dit nieuw opgenomen programma de spannende wereld van de cantates van Alessandro Scarlatti die bewaard zijn gebleven in verschillende Napolitaanse manuscripten: de zes cantates die hier zijn geselecteerd, sublimeren grotendeels de affecten van nimfen en herders ver van hun geliefde. 

Zowel de aria’s als de recitatieve zijn mooi, gevarieerd en kleurrijk: de theatrale zin van deze cantates inspireerden zowel sopraan Deborah Cachet als bariton Nicolas Achten, evenals de overvloedige instrumentale setting die ze omhult, tot een gepassioneerde en boeiende realisatie, waar poëzie, retoriek, inventieve ornamentatie en klankrijkdom.


For this new program freshly recorded, Scherzi Musicali explores the exciting world of Alessandro Scarlatti’s cantatas preserved in various Neapolitan manuscripts: the six cantatas retained here, unpublished for the most part, sublimate the affects of nymphs and shepherds separated from their beloved. 

Both the arias and the recits are of all beauty, variated and colourful: the theatricatly of these cantatas inspired, as much to soprano Deborah Cachet and to baritone Nicolas Achten as the instrumental abounding that envelops them, a passioned and captivating realisation, dominated by poetry, rhetoric, inventive ornamentation and sonore opulence.