The Lute Books. From The Collection Of Orazio Albani – Andrea Damiani

We keken al lange tijd uit naar een opname van deze collectie bestaande uit o.a. de
26 luitboeken van Orazio Albani uit het Castelbarco Albani archief dat nu bewaard
wordt in de Villa Imperiale in Pesaro. Naast muziek voor de luitfamilie bevat deze
verzameling ook werken voor klavecimbel, viola da gamba en zang. Franco Pavan
bestudeerde als eerste de luitstukken en publiceerde in april 2020 zijn artikel Twenty-
six newly discovered Italian lute manuscripts in Pesaro in Lute News nr. 133 p. 34-
39.

Recent heeft André Nieuwlaat vele bijkomende concordanties gevonden voor de
luitmuziek in deze Albani collectie op de onschatbaar belangrijke website van Markus
Lutz en Peter Steur, waarover u elders kunt lezen in deze nieuwsbrief.

Naast de onvermijdelijke anonieme componisten staan er op dit schijfje voornamelijk
werken van twee andere componisten die vaak verward worden omdat ze allebei een
epitheton kregen als Ridder van de luit. Vincenzo Pinti was cavalieri of ridder van de
Militia Christi en Lorenzino werd door Besard in zijn Thesaurus Harmonicus (1603)
genoemd als Eques Auratus wellicht als lid van de Milizia Aureata Angelica
Constantiniani.

De roots van Lorenzino Tracetti (ca. 1550-1598) liggen volgens het inlegboekje in
onze gewesten met name in Maastricht (Traiectum ad Mosam of Trajectina di Mosa)
zouden kunnen liggen. Zijn vader Francesco zou omstreeks 1559 in Rome
gearriveerd zijn en werd er cantor in de San Lorenzo in Damaso. Weet dat Joannes
Matelart daar omtrent die tijd ook werkte en er is misschien toch nog een tot nu toe
verborgen link naar onze streken?

De tweede componist is de iets oudere Vincenzo Pinti (1542-1608) en hij blijkt een
zeer vrome, eerder verlegen vrijgezel te zijn geweest. Hij verbleef heel zijn leven in
Rome rond de kerk van San Lorenzo in Damaso waar hij ook begraven werd. Hij was
in dienst bij twee kardinalen: eerst Alessandro Farnese en na diens dood in 1589 bij
Alessandro Peretti Montalto. De laatste track op de CD was trouwens het
lievelingsstuk van kardinaal Montalto. Pinti was er erg bezorgd om dat zijn muziek in
verkeerde handen zou vallen en dat hij niet als componist zou erkend worden. Hij
schreef zeer idiomatische muziek, die de expressieve mogelijkheden van de luit zeer
goed gebruikte, volgens de eigen nota’s van Damiani in het zeer verzorgde
inlegboekje.

Andrea Damiani brengt een sobere, strakke uitvoering met zijn selectie uit deze
collectie met Italiaanse manuscripten maar het is muziek die voor mij onwillekeurig
enorm Engels aanvoelt.

Hier volgt nog de inhoudsopgave van de CD die ongeveer 15 € kost.

THE LUTE BOOKS of ORAZIO ALBANI DA URBINO
Anonymous
Toccata | Follia | Corrente | Gagliarda
Canzone degli Uccelli | Fantasia
Se mai amor [Villanella] | Volta
Canzone francese | Balletto
Lorenzino Tracetti (ca. 1550 -1598):
Preludium overo Tochata del sr Lorenzino Tracetti – ms. 6.42 f.1
Fantasia del Sig. Lorenzino Tracetti – ms. 6.42 f. 75v
Gagliarda [Lorenzino Tracetti] – ms. 2.26 f.11
Gagliarda [Lorenzino Tracetti] – ms. 2.22 9v
Gagliarda [Lorenzino Tracetti] – ms. 2.27 f. 13v
Vincenzo Pinti (1542 – 1608)
Romanesca del Sig.r Cavaliere – ms. 2.33 f. 25v
Gagliarda [Gagliarda del Cavagliere] – ms 2.27 f. 16
Gagliarda del Sig. Cavaliere – ms. 6.42 f. 44v
World première recording
Andrea Damiani, luit
8-korige luit in G (A=392 Hz) Michael Lowe, Oxford 1982
8-korige luit in A ((A=392 Hz) Stephen Gottlieb, London 2002