Jaargang 2009

Geluit Luthinerie nr 45 maart 2009

 • Edito p. 1
 • Van de redactie p. 2
 • Paul Rans p. 3
 • Gillebert III Verbraecken G. Spiessens  p. 4
 • Nouvelles données G. (III) Verbraecken  p. 6
 • Rumeurs/Geruchten @ Internet p. 5 
 • Luitspeler Antwerpse kathedraal p. 7
 • Searching for F. Raeymakers p. 7 Editions  p. 8
 • Supplément musical/Muziekbijlage p. 9 & 16
 • Séminaire international 6-12 juillet p. 10
 • Buitenlandse bladen Quoi de neuf? p. 13
 • Luitfestival Antwerpen p. 14
 • Festival du luth Anvers p. 14
 • Reacties commentaire p. 15
 • Renesse 15 maart 09 p. 19
 • Zoekertje p. 19
 • Mededelingen/Colofon  p. 20

Geluit Luthinerie nr 46 juni 2009

 • Edito/Van de redactie p. 1
 • Agenda p. 2
 • Kunst in de luwte p. 3
 • Verschillende luittypes in Brussel a° 1630 G. Spiessens,  p. 4
 • Divers types de luth à Bruxelles en 1630, G. Spiessens,  p. 5
 • Edition p. 6
 • Cd p. 6
 • Colofon p. 6
 • boek: Geluit in Antwerpen, G. Spiessens p. 7
 • Laus Polyphoniae Antwerpen p. 7
 • Cotisation-Lidmaatschap 2009 p. 8

Geluit Luthinerie nr 47 september 2009

 • Edito/Van de redactie       p. 1
 • Agenda                      p. 2
 • Luitvakantie Scandinavië    p. 5 
 • Lute@ Internet              p. 6
 • Journée du luth-luitdag 25/10/09 BXL p. 7
 • Marcus Wesche                        p. 10
 • Youtube Pacoloni                     p. 10
 • Edition: G. Isbin T. Schmitt         p. 10
 • Buitenlandse bladen/ 
 • Nouvelles des autres Sociétés de luth  p. 11
 • Della Robbia, C. Ballman               p. 11
 • Edition & Cd                           p. 14
 • Geluit in Antwerpen, G. Spiessens      p. 15
 • Füssen 21-24/5/2010                    p. 15
 •  Plan                               p. 16
 • Colofon Cotisation-Lidmaatschap 2009   p. 16

Geluit Luthinerie nr 48 december 2009

 • Edito/Van de redactie 
 • Agenda 
 • Rubens & Rans 
 • Buitenlandse tijdschriften 
 • Maria durch ein Dornwald  
 • Cdss  
 • Rumeurs Geruchten @ Internet  
 • Journée du luth Luitdag 2009  
 • Luitfestival Renesse  
 • Jakobus  
 • Geluit in Antwerpen G. Spiessens   
 • Website  
 • Cotisation-Lidmaatschap 2010  
 • Colofon